Modular Circle House – Hillerød

Modular Circle House

I udkanten af Hillerød, med en storslået udsigt over det omkringliggende landskab, har Prisme Arkitekter i samarbejde med Studio Pneuma udviklet et nyt domicil for it-virksomheden D4.

Ambitionen med Modular Circle House er at inddrage naturen og udsigten i de ansattes arbejdsmiljø gennem store vinduespartier fra gulv til loft og en gennemgående træterrasse direkte ud til den omliggende natur. Derfor er bygningen er anlagt som et cirkelslag med naturen som centrum.

Huset er opbygget omkring en central ankomst med en skulpturel trappe til første sal placeret foran udsigten til landskabet. Kontormiljøet er designet helt åbent i begge plan, kun adskilt af glas. Fleksible adskillelser tilvejebringes i af lette Kvadrat gardiner og Kvadrat Soft Cell akustikloft valgt i varierende nuancer, der giver hele bygningen et lyst og luftigt udtryk.

Materialeholdningen har gennem hele processen været en bevidst brug af miljøvenlige og ”rene materialer”. Der er anvendt træ i et meget stort omfang både konstruktivt i de synlige limtræskonstruktioner, Dinesen gulvene og den udvendige beklædning. Bygningen at opført i en ekstrem høj kvalitet med en høj detaljeringsgrad, der kun har været mulig i samarbejde med en meget visionær bygherre og en løsningsorienteret entreprenør.

Fakta:

Bygherre: D4 Aps
År: 2021
Bruttoareal: 1000 m²

Kreditering:
Arkitekt:
Studio Pneuma

Udførende Arkitekt:
Prisme Arkitekter

Bygherre:
D4 ApS

Bygherre Rådgiver:
Jesper Vimpel, Link Arkitektur
Studio Pneuma

Entreprenør:
Murerfirmaet Yde Larsen

Fotograf:
Claus Troelsgaard

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Hviidsminde Speciallægeklinik – Risskov

Hviidsminde, speciallægeklinik i Risskov

Speciallægeklinikken Hviidsmindes nye anneks fungerer som en udvidelse af den eksisterende speciallægeklinik i Risskov som specialiserer sig inden for kosmetiske behandlinger. Det nye anneks består af 3 ekstra klinikker, reception, venterum samt personalefaciliteter.

Dørene blev den gode udsigt fra venteområdet. Ventelokalet var oprindeligt tænkt til at skulle have store flotte billeder som udsmykkede lokalet, men med 4 meter højt til loftet var det afgørende for os, at dørene også blev høje, dørene fra Vahle med Dinesen Heart Oak planker er 3 meter høje, og skaber en naturlig udsmykning i rummet. Rummet er suppleret med et mosfelt på væggen som dufter og er super flot at se på og desuden løser akustikken i venterummet. Gulvene er udført som egetræsgulve fra Dinesen og det blev således udgangspunktet for, at vi ville lave døre i samme materiale således at der skabes sammenhængen mellem gulv, døre og gerigter.

Døre der åbner ind til noget vigtigt, giver vi altid stor opmærksomhed i vores byggerier. Man skal mærke når man åbner døren, at nu åbner den og jeg går ind. Derfor skal døren afspejle dette i kraft af både udtryk og materialer. Vi kan generelt gode lide, at dørene markerer sig i rummet og derfor forsætter karmen 25 mm ud fra væggen.

Fotograf: Lars Ditlev / Vahle A/S

Fakta:

Bygherre: Speciallægeklinikken, Hviidsminde
www.kosmetiskhviidsminde.dk
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Henry Berthelsen A/S
År: 2020
Bruttoareal: 130 m²

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

LE34´s domicil – Ballerup

LE34 nyt domicil - Ballerup

Prisme Arkitekter har for Landinspektørfirmaet LE34 været totalrådgiver i forbindelse med skitseringen og opførelsen af et nyt domicil til hovedkontoret i Ballerup.

Ideén har været at skabe et moderne kontorbyggeri der indpassede sig i det industrikvarter som findes på stedet. Det nye domicil er udført med en hvidpudset underetage der danner base for overetagen der er udført som en rammekonstruktion beklædt med galvaniserede stålplader der stilmæssigt indpasser sig i området karakter.
Forbindelsen mellem den nye bygning og det eksisterende hus sker via en mellemgang i 2 etager, der forbindes til ankomstarealet via en rampe. Mellembygningen har samtidigt givet plads til en elevator således den samlede bygningsmasse er opdateret ift. tilgængeligheds krav.

Indvendigt bindes de 2 nye kontoretager sammen af et åbent centralt rum med en trappe der er holdt i materialerne stål og fiberbeton. Gulvene er udført som klodsegulve i egetræ, der medvirker til at råt men stadig "varmt" og behageligt kontormiljø.

Fakta:

Bygherre: LE34 A/S
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Arne Elkjær A/S
År: 2015
Bruttoareal: 2.500 m²
Anlægssum: 17,5 mio. kr.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Studestalden – Aarhus

Studestalden - Aarhus

Studestalden, en markant historisk bygning i hjertet af Aarhus med 150 års historie, der emmer af atmosfære fra en svunden tid.

Prisme Arkitekter har forestået en gennemgribende renovering og ombygning for Essex Invest A/S. Blandt andet er der blevet gravet ud omkring bygningen, så den fremstår i sin oprindelige højde. I sammenhæng med staldbygningen er opført 48  udlejningsboliger samt en dagligvareforretning.

Studestaldens historie begynder i midten af 1800-tallet. På Mejlgade i Aarhus producerede Liisbergs Spritfabrik brændevin i litervis, og affaldsstofferne blev brugt til at opfede kreaturer i fabrikkens egne stalde. Produktionen gik så godt, at myndighederne besluttede, at fabrikken måtte udvide, så længe det foregik uden for byen. I 1865 startede byggeriet af det nuværende Studestalden uden for Mejlgades port, vest for landevejen til Grenå. Også dengang vakte bygningen opsigt, både for sit smukke ydre og for de 142 jernsøjler, der bar taget. Jernsøjlerne var et led i en unik brandsikringsløsning, der skulle forhindre høloftet i at vælte ned over studene i tilfælde af brand.

De 142 jernsøjler er blevet fritlagt og bevaret efter moderniseringen. I dag er de med til at give en helt særlig stemning og atmosfære.

Elmer advokater – København

Elmer advokater A/S

Prisme Arkitekter A/S har indrettet lejemålet Borgergade 24 for Jeudan A/S og deres kommende lejer Elmer advokater A/S. I forslaget indrettes cellekontorer og mødelokaler under størst mulig hensyntagen til at bygningens transparens bibeholdes.

Der er skabt er visuelt åbent kontorlandskab, på trods af at størsteparten af etageplanet er indrettet med cellekontorer. Ligeledes er trapperummene brugt til at binde etagerne sammen ved brug af store glasarealer i vægegne ud mod trapperummet.

Indretningen er udført i en meget hurtig proces, hvor der blev samarbejdet med både bygherren og den kommende lejer.

Fakta:

Bygherre.: Privat bygherre
Arkitekt.: Prisme Arkitekter A/S
År.: 2014
Bruttoareal.: 2.400 m²
Anlægssum.: ikke oplyst

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Lidl butik – Måløv

LIDL butik - Måløv

Byggeriet omfatter opførelse af Lidl butik med tilhørende kontor, personalerum, optimeret varmodtagelse og bage afdeling.

Byggeriet er et forsøg på at skabe åbenhed med store glaspartier som udstråler venlige og lyse butikker. Facaden har en funktion som reklamesøjle og varemærke for både danske og udenlandske Lidl butikker.

Til personale er der blevet etableret store personalerum som giver butiksejer og personal har mulighed for at kunne afvikle undervisning i personalerummet.

Der er indtænkt placeringer af opbevaring og indlevering, som er med til at mindske kørervejene for medarbejderne og skabe bedre arbejdsmiljø. Lidl ønskede en optimering af deres varemodtagelse er det er nu muligt at modtage leveringer til alle sortimenstområer om natten, hvilket gør butikken daglige drift langt nemmere og mere effektivt.

Langenæs Bageri – Aarhus

Langenæs Bageri

Byggeriet omfatter opførelse af bageri og bagerbutik i 3 niveauer med tilhørende kontor, kantine, motionsrum og omklædningsfaciliteter. Bagerbutikken har luger efter drive-in-konceptet, samtidig med at der etableres cafe med træterrasse. Byggeriet opføres som et rektangulært volumen i med facader i henholdsvis hvid facadepuds og sorte teglsten.

Mod gaden skærer drive-in rammen af stribet glas sig ind i bygningen. Prisme arkitekter har været totalrådgiver på opgaven.

Fotograf: Mads Tønder

Fakta:

Bygherre: Jeudan A/S
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Arne Elkjær A/S
År: 2014
Bruttoareal: 2.800 m²
Anlægssum: 33 mio. kr.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Sparekassen Kronjylland – Aarhus

Sparekassen Kronjylland - Aarhus

Prisme Arkitekter har forestået opgaven med at skabe et nyt domicil og city-afdeling for Sparekassen Kronjylland. Projektet er en tilbygning til - og renovering af - Otto Mønsteds Hus.

Som tilbygning til en bevaringsværdig bygning er tilpasningsaspektet i byggeprocessen blevet højt prioriteret. Tilbygningen føjer sig rundt om den eksisterende bygning med respektfuld afstand og skaber et gårdrum mellem den nye tilbygning og Otto Mønsteds Hus. Samtidig forholder projektet sig direkte til de forskellige højder ved de omgivende huse. Ved sin løftede skærm af sort beton med vertikale "spor" i form af vinduesbånd fremstår tilbygningen som opdelt i to forskudte volumener, og forholder sig med disse til sin position som gavl, -vinkel og hjørnebyggeri.

Indvendigt giver vinduerne markante kig ud i det omgivende byrum, og der etableres en fin sammenhæng mellem det eksisterende hus, gårdrummet og det nybyggede. I stueplan har man betjening af privatkunder, på første sal erhvervskunder og i Otto Mønsteds Hus kontorer og mødelokaler. I et nutidigt formsprog er der taget lydhørt hensyn, hvorved et spændende og komplekst spil i volumener og skale er etableret.

Projektet var blandt de nominerede til Århus Kommunes Bygningspris 2010.

Fakta:

Bygherre: Sparkekassen Kronjylland
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Niras A/S
År: 2010
Bruttoareal: 1.559 m²
Anlægssum: 30 mio. kr.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Netto butik – Værløse

Nettobutik - Værløse

Prisme arkitekter A/S har for ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan A/S forestået udvikling og opførelse af en Nettobutik med 3 ovenliggende etager med boliger i præfabrikerede moduler. Projektet er udført i hovedentreprise med Prisme arkitekter A/S som totalrådgiver.

Alle boliger og dagligvarebutikken, udføres i lavenergiklasse 2015 med solcelleanlæg etableret på bygningens tag.

Fotograf: Alexander Banck-Petersen

Fakta:

Bygherre: Privat bygherre
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Arne Elkjær A/S
År: 2015
Bruttoareal: m²
Anlægssum: ikke oplyst

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin