Sparekassen Kronjylland – Aarhus

Sparekassen Kronjylland - Aarhus

Prisme Arkitekter har forestået opgaven med at skabe et nyt domicil og city-afdeling for Sparekassen Kronjylland. Projektet er en tilbygning til - og renovering af - Otto Mønsteds Hus.

Som tilbygning til en bevaringsværdig bygning er tilpasningsaspektet i byggeprocessen blevet højt prioriteret. Tilbygningen føjer sig rundt om den eksisterende bygning med respektfuld afstand og skaber et gårdrum mellem den nye tilbygning og Otto Mønsteds Hus. Samtidig forholder projektet sig direkte til de forskellige højder ved de omgivende huse. Ved sin løftede skærm af sort beton med vertikale "spor" i form af vinduesbånd fremstår tilbygningen som opdelt i to forskudte volumener, og forholder sig med disse til sin position som gavl, -vinkel og hjørnebyggeri.

Indvendigt giver vinduerne markante kig ud i det omgivende byrum, og der etableres en fin sammenhæng mellem det eksisterende hus, gårdrummet og det nybyggede. I stueplan har man betjening af privatkunder, på første sal erhvervskunder og i Otto Mønsteds Hus kontorer og mødelokaler. I et nutidigt formsprog er der taget lydhørt hensyn, hvorved et spændende og komplekst spil i volumener og skale er etableret.

Projektet var blandt de nominerede til Århus Kommunes Bygningspris 2010.

Fakta:

Bygherre: Sparkekassen Kronjylland
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Niras A/S
År: 2010
Bruttoareal: 1.559 m²
Anlægssum: 30 mio. kr.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

De 4 kvarterer – Frederikshavn

De 4 Kvarterer

Prisme Arkitekter har i sommeren 2010 sammen med LUMO arkitekter og ingeniørfirmaet Moe & Brødsgård vundet 1. præmie i en arkitekt konkurrence om et nyt boligkvarter i Frederikshavn. Boligbebyggelsen består af 113 lavenergiboliger, hvoraf 29 boliger med tilhørende servicecenter er institutionsboliger.

Boligbebyggelsen blev tilbudt som præfabrikerede moduler i rumstore elementer. Projektet blev udbudt af Boligforeningen Vesterport. I hovedgrebet nedbrydes den store skala i fire mere intime kvarterer med typologierne gårdhuse, længehuse, terrasseboliger og plejeboliger.

Alle boliger, ialt 6 forskellige typer, er i lavenergiklasse 2020.

Fakta:

Bygherre: Boligforeningen Vesterport
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: MOE A/S
År: 2014
Bruttoareal: 7.843 m²
Anlægssum: 83 mio. kr.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Vibehaven – Odense

Vibehaven i Odense - DGNB Guld-certificering

Prisme Arkitekter A/S og NCC har udarbejdet et projekt til en bebyggelse i Odense.

I projektet minimeres materiale forbruget til fundamenter og de tidligere fundamenter genanvendes til boligerne. Den arkitektoniske ide for området har været en gentænkning af Vibehavens nuværende anlæg med fokus på mulighed for udeophold, både i grønne haver udenfor husene samt ved boligstræder, pladser og torve, der er skaleret efter den menneskelige skala. Dette er med til at skabe grobund for mere interaktion beboerne imellem og et større naboskab i Vibehaven.

DGNB - Guld
Gennem hele projektets tilblivelse har der været fokus på bæredygtighed på en bred vifte af aspekter, og vi har screenet Vibehavens boliger til at kunne opnå certificering efter DGNB-standarden. Ved en aktiv indsats fra alle parter vil det være muligt at opnå en Guld-certificering af projektet.