Prækvalificeret til Ryhaven, Østjysk Bolig, afd. 3

Prækvalificeret til Ryhaven, Østjysk Bolig, afd. 3

Prisme Arkitekter er prækvalificeret til denne Landsbyggefond-støttede opgave som omfatter nedrivning af 11.648 m² eksisterende almen tæt/lav boligbebyggelse fra 60'erne og opførelse af tilsvarende nye boliger på eksisterende sokler samt etablering af nyt fælleshus. Boligbebyggelsen omfatter

100 boliger af 104 m², 12 boliger af 73 m² og 12 boliger af 31 m². Yderligere skal der opføres 50 nye almene ungdomsboliger af hver 50 m², som skal placeres på den mest hensigtsmæssige måde i afdelingens nuværende friarealer. Alt byggeri skal opføres i lavenergiklasse 2020.

Det forventes, at byggeriet genopføres med respekt for den nuværende arkitektur, og at ungdomsboligerne tilsvarende indpasses med respekt for den landskabelige og bebyggelsesmæssige disponering.

Udbuddet gennemføres som en totalentreprise konkurrence og Prisme Arkitekter er i team med BM Byggeindustri A/S, Kontur arkitekter ApS og ingeniørfirmaet Brix & Kamp A/S.