Hovedprojektering på Snåstrup Vestergård igangsat

Hovedprojektering på udbygning  af Aarhus Kommunes boformstilbud i Harlev, Snåstrup Vestergård,  igangsat. Baggrunden for udvidelsen bygger på øget efterspørgsel og Aarhus Kommunes ønske om selv at tilbyde pladser til voksne udviklingshæmmede. Udvidelsen omfatter i alt 6 boliger oprettet efter Lov om Almene Boliger, hvortil der foruden fællesfaciliteter også vil være tilknyttet faciliteter til personalet, ialt ca. 450 […]

Læs mere

De 4 kvarterer – Frederikshavn

De 4 Kvarterer

Prisme Arkitekter har i sommeren 2010 sammen med LUMO arkitekter og ingeniørfirmaet Moe & Brødsgård vundet 1. præmie i en arkitekt konkurrence om et nyt boligkvarter i Frederikshavn. Boligbebyggelsen består af 113 lavenergiboliger, hvoraf 29 boliger med tilhørende servicecenter er institutionsboliger.

Boligbebyggelsen blev tilbudt som præfabrikerede moduler i rumstore elementer. Projektet blev udbudt af Boligforeningen Vesterport. I hovedgrebet nedbrydes den store skala i fire mere intime kvarterer med typologierne gårdhuse, længehuse, terrasseboliger og plejeboliger.

Alle boliger, ialt 6 forskellige typer, er i lavenergiklasse 2020.

Fakta:

Bygherre: Boligforeningen Vesterport
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: MOE A/S
År: 2014
Bruttoareal: 7.843 m²
Anlægssum: 83 mio. kr.

Kontaktperson:

Mads Tang Kristensen
mtk@prisme.dk

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin