Otto Mønstedshus – Aarhus

Sparekassen Kronjylland - Aarhus

Prisme Arkitekter har forestået opgaven med at skabe et nyt domicil og city-afdeling for Sparekassen Kronjylland. Projektet er en tilbygning til - og renovering af - Otto Mønsteds Hus.

Som tilbygning til en bevaringsværdig bygning er tilpasningsaspektet i byggeprocessen blevet højt prioriteret. Tilbygningen føjer sig rundt om den eksisterende bygning med respektfuld afstand og skaber et gårdrum mellem den nye tilbygning og Otto Mønsteds Hus. Samtidig forholder projektet sig direkte til de forskellige højder ved de omgivende huse. Ved sin løftede skærm af sort beton med vertikale "spor" i form af vinduesbånd fremstår tilbygningen som opdelt i to forskudte volumener, og forholder sig med disse til sin position som gavl, -vinkel og hjørnebyggeri.

Indvendigt giver vinduerne markante kig ud i det omgivende byrum, og der etableres en fin sammenhæng mellem det eksisterende hus, gårdrummet og det nybyggede. I stueplan har man betjening af privatkunder, på første sal erhvervskunder og i Otto Mønsteds Hus kontorer og mødelokaler. I et nutidigt formsprog er der taget lydhørt hensyn, hvorved et spændende og komplekst spil i volumener og skale er etableret.

Projektet var blandt de nominerede til Århus Kommunes Bygningspris 2010.

Fakta:

Bygherre: Sparkekassen Kronjylland
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Niras A/S
År: 2010
Bruttoareal: 1.559 m²
Anlægssum: 30 mio. kr.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Luksus lejligheder – Grejsdalen

T.H. Wittrups Tæppefabrik - Lejligheder

T. H. Wittrups tæppefabrik, oprindelig opført i 1898, er blevet renoveret og udstyret med 21 lejligheder til udlejning. For at bevare den oprindelige stil er de store aluminiumsvinduer en nøjagtig kopi af fabrikkens gamle vinduer af smedejern der dermed bevarer bygningens industripræg. Gulve er udført i massiv grantræ. Mens gulvet og især vinduerne giver rummet karakter og historie, er indretningen af værelserne moderne. Dagligstue, spise-stue og køkken er ét stort rum med flere nicher. Samtidigt med renoveringen har Prisme Arkitekter forestået opførelse af tre punkthuse ved ejendommen.

Bygningen hører til blandt Vejles vigtigste kulturhistoriske bygninger, og den markante rødstensbygning er samtidig en smuk repræsentant for sin tids industriarkitektur. Ved ombygningen til boliger er det lykkes at bibeholde indtrykket af en industribygning ved at samle nødvendige tilbygninger af trapper og altangange på å-siden af bygningen.

Facaden mod åen er desuden for 2/3's vedkommende genskabt så tæt på sit oprindelige udtryk som muligt. Med ombygningen til en ny funktion er den gamle fabriksbygning sikret for eftertiden, og det samlede anlæg med gamle omdannede fabriksbygninger og moderne punkthuse ned mod åen, binder forbilledligt fortid og nutid sammen.

Projektet er præmieret med Vejles Arkitekturpris 2005.

Studestalden – Aarhus

Studestalden - Aarhus

Studestalden, en markant historisk bygning i hjertet af Aarhus med 150 års historie, der emmer af atmosfære fra en svunden tid.

Prisme Arkitekter har forestået en gennemgribende renovering og ombygning for Essex Invest A/S. Blandt andet er der blevet gravet ud omkring bygningen, så den fremstår i sin oprindelige højde. I sammenhæng med staldbygningen er opført 48  udlejningsboliger samt en dagligvareforretning.

Studestaldens historie begynder i midten af 1800-tallet. På Mejlgade i Aarhus producerede Liisbergs Spritfabrik brændevin i litervis, og affaldsstofferne blev brugt til at opfede kreaturer i fabrikkens egne stalde. Produktionen gik så godt, at myndighederne besluttede, at fabrikken måtte udvide, så længe det foregik uden for byen. I 1865 startede byggeriet af det nuværende Studestalden uden for Mejlgades port, vest for landevejen til Grenå. Også dengang vakte bygningen opsigt, både for sit smukke ydre og for de 142 jernsøjler, der bar taget. Jernsøjlerne var et led i en unik brandsikringsløsning, der skulle forhindre høloftet i at vælte ned over studene i tilfælde af brand.

De 142 jernsøjler er blevet fritlagt og bevaret efter moderniseringen. I dag er de med til at give en helt særlig stemning og atmosfære.

Fakta:

Bygherre.: Essex Invest A/S
Arkitekt.: Prisme Arkitekter A/S
År.: 2005

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin