Elmer advokater A/S

Prisme Arkitekter A/S har indrettet lejemålet Borgergade 24 for Jeudan A/S og deres kommende lejer Elmer advokater A/S. I forslaget indrettes cellekontorer og mødelokaler under størst mulig hensyntagen til at bygningens transparens bibeholdes.

Der er skabt er visuelt åbent kontorlandskab, på trods af at størsteparten af etageplanet er indrettet med cellekontorer. Ligeledes er trapperummene brugt til at binde etagerne sammen ved brug af store glasarealer i vægegne ud mod trapperummet.

Indretningen er udført i en meget hurtig proces, hvor der blev samarbejdet med både bygherren og den kommende lejer.