Bramminghus – Bramming

Boliger - Bramming

Prisme Arkitekter har i samarbejde med BM byggeindustri vundet en totalentreprisekonkurrence med 51 Almene familieboliger og et fælleshus på den tidligere rådhusgrund i Bramming. Projektet udføres for Bramming Boligforening og omfatter 51 boliger fordelt med 17 rækkehuse og 34 etageboliger i 4 etager, samt et fælleshus.
Prisme Arkitekter har, udover de traditionelle rådgiverydelser, varetaget sagens projekteringsledelse, samt alle landskabsarkitekt ydelser.

Med projektet nytænkes det traditionelle byhus, med sine markante kvist og skorstene, som giver bygningerne karakter. Bebyggelsen er anlagt som en randbebyggelse, med et centralt indeliggende grønt uderum med private og fælles udeophold til fælles aktiviteter.

Fotograf: Nicolai Nordberg Rahdarian

Fakta:

Bygherre: Boligkontoret Danmark
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: MOE
År: 2020
Bruttoareal: 5100 m²

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Eckersbergsgade – Aarhus

Nyt liv i baggården

I Aarhus midtby har Prisme Arkitekter udfra skitse’oplæg og udvikling af Stefan Magnusson udført myndighedsprojekt og projektering vedrørende renovering og ombygget af et erhvervslejemål, der tidligere blev anvendt af Aarhus teater til fremstilling og opbevaring af kostumer. Ombygningen er blevet til 10 moderne 2-3 værelses lejligheder fordelt på de to bygninger i baggården. De gamle bygningers industrielle værkstedsudtryk og identitet er fastholdt i bygningernes farvesætning og vinduernes smalle opsprosning. Udtrykket med de gamle porte er bibeholdt af store nye portlåger, der opdeler den nye langsgående træterrasse i private uderum.  Boligerne er udført med glatte hvide vægge med et nutidigt interiør med ovenlys over køkken og toilet/bad.

Udearealerne er genetableret i chaussesten og private terrasser i hårdt træ, med niveaufri adgang foran alle boliger. Opdelingen mellem fællesarealer og private terrasser vises i materialevalget og beplantningen plantekasser, der skaber en blød overgang mellem de private terrasser og det offentlige gårdrum. Målsætning og tilgangen til opgaven har været, at bevare atmosfæren i et af de helt unikke baggårdsmiljøer i hjertet af Aarhus.

 Visualisering af Mads Stokholm Carlsen

Fakta:

Bygherre: Aarhus Byejendomme ApS
Arkitekt: Prisme arkitekter A/S
Ingeniør: tri consult
År: 2020
Bruttoareal: 610 m²
Anlægssum: ikke oplyst
Tilsyn: Stefán Magnússon

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

LE34´s domicil – Ballerup

LE34 nyt domicil - Ballerup

Prisme Arkitekter har for Landinspektørfirmaet LE34 været totalrådgiver i forbindelse med skitseringen og opførelsen af et nyt domicil til hovedkontoret i Ballerup.

Ideén har været at skabe et moderne kontorbyggeri der indpassede sig i det industrikvarter som findes på stedet. Det nye domicil er udført med en hvidpudset underetage der danner base for overetagen der er udført som en rammekonstruktion beklædt med galvaniserede stålplader der stilmæssigt indpasser sig i området karakter.
Forbindelsen mellem den nye bygning og det eksisterende hus sker via en mellemgang i 2 etager, der forbindes til ankomstarealet via en rampe. Mellembygningen har samtidigt givet plads til en elevator således den samlede bygningsmasse er opdateret ift. tilgængeligheds krav.

Indvendigt bindes de 2 nye kontoretager sammen af et åbent centralt rum med en trappe der er holdt i materialerne stål og fiberbeton. Gulvene er udført som klodsegulve i egetræ, der medvirker til at råt men stadig "varmt" og behageligt kontormiljø.

Fakta:

Bygherre: LE34 A/S
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Arne Elkjær A/S
År: 2015
Bruttoareal: 2.500 m²
Anlægssum: 17,5 mio. kr.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Bagsværdlund – Bagsværd

Rækkehuse og etageboliger - Bagsværdlund

Prisme Arkitekter A/S er i samarbejde med Calum A/S i gang med projektere et område med ca. 22.000 byggerets m2 i Bagsværd. Boligtyperne i området bliver en kombination af rækkehus bebyggelser og etageboliger i varierende størrelser hvilket skal skabe større, sammenhængende grønne områder og landskabelige forløb. Hele området udføres som et LAR projekt, hvor alle tage udføres som sedum tage samt vognly integreret i boligerne med oven liggende opholdsterrasser. Rækkehus bebyggelserne bliver med varierende bygningshøjder blandt andet via tilbagetrækninger af de øverste etager. Facadematerialer bliver en kombination af puds og tegl samt træ og skiffer med kontrast materialer i træ eller pladematerialer i metal.

Det er Calum a/s  der har udviklet området ved den tidligere Bagsværd Skole. Projektets vision er sammenbinde byen med grønne områder således bebyggelsen bliver et rekreativt område til gavn for  de nye beboere men også områdets erhvervsdrivende og byen som helhed. Intentionen er ligeledes gennem nærheden til naturen at søge at styrke den potentielle sammenhængskraft i området som der skabes optimale rammer for den gode relation mellem naboer og lokalområdet.

 Visualisering af Dimension Design

Fakta:

Bygherre: Calum A/S
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Rambøll / Svend Poulsen A/S
År: 2018
Bruttoareal: ca. 22.000 m²
Anlægssum: ikke oplyst

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Havebyen i Odense – Falen 40

Havebyen i Odense - Falen 40

Prisme Arkitekter og Skjøde A/S har deltaget i en arkitektkonkurrence i Odense. Falen nr. 40 som har en beliggenhed nær Odense bymidte, omkranset af områdets traditionelle karrebebyggelse, Assistents Kirkegården og ikke mindst Havebyen Gerthasminde.

Gerthasminde er også kendt som Odenses engelske kvarter med sine fine haver og meget lidt trafikeret veje. Et perfekt område både ældre og børnefamilier.

Konceptet omkring havebyer har været en stor inspirationskilde og indgangsvinkel til dette forslag. Vi forsøger at binde byen og de grønne områder omkring kirken og på kirkegården sammen, med artsrige haver og høj biodiversitet, bebyggelsens grønne fællesområder og haver skal skabe lyst til kontakt og fællesskab mellem mennesker fra området.

Forslaget tager udgangspunkt i, at der etableres 27 boliger fordelt i tre punkthuse af i alt ca. 2660m2 bruttoboligareal i 2,5 etageplan.
En tredjedel af boligerne anlægges i terræn niveau som et plans boliger. De øvrige boliger der udgør to tredjedele af bebyggelsen, udføres med to indvendige etageplan forbundet af en indvendig trappe. Adgangen til boligerne sker fra en fælles inde liggende trappe med entre fra indgangspartiet.

Kombibibliotek ved Sølystskolen – Egå

Kombibibliotek - Sølystskolen i Egå

Kombibiblioteket i Egå forener et folkebibliotek for lokalområdet med et skolebibliotek for Sølystskolen. Bygningen er udført som ét stort rum, et længehus i 1½ etagers højde med glaskarnap på begge sider. Facaderne er udført i olieret lærketræ med lyse glas alu-partier.

Biblioteket er planlagt med særlig vægt på gode indeklimaforhold gennem konstruktionsforhold og materialevalg. Bl.a. er huset udført med naturlig ventilation.

Fakta:

Bygherre.: Aarhus Kommune
Arkitekt.: Prisme Arkitekter A/S
År.: 2011
Bruttoareal.: ikke oplyst
Anlægssum.: ikke oplyst

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Otto Mønstedshus – Aarhus

Sparekassen Kronjylland - Aarhus

Prisme Arkitekter har forestået opgaven med at skabe et nyt domicil og city-afdeling for Sparekassen Kronjylland. Projektet er en tilbygning til - og renovering af - Otto Mønsteds Hus.

Som tilbygning til en bevaringsværdig bygning er tilpasningsaspektet i byggeprocessen blevet højt prioriteret. Tilbygningen føjer sig rundt om den eksisterende bygning med respektfuld afstand og skaber et gårdrum mellem den nye tilbygning og Otto Mønsteds Hus. Samtidig forholder projektet sig direkte til de forskellige højder ved de omgivende huse. Ved sin løftede skærm af sort beton med vertikale "spor" i form af vinduesbånd fremstår tilbygningen som opdelt i to forskudte volumener, og forholder sig med disse til sin position som gavl, -vinkel og hjørnebyggeri.

Indvendigt giver vinduerne markante kig ud i det omgivende byrum, og der etableres en fin sammenhæng mellem det eksisterende hus, gårdrummet og det nybyggede. I stueplan har man betjening af privatkunder, på første sal erhvervskunder og i Otto Mønsteds Hus kontorer og mødelokaler. I et nutidigt formsprog er der taget lydhørt hensyn, hvorved et spændende og komplekst spil i volumener og skale er etableret.

Projektet var blandt de nominerede til Århus Kommunes Bygningspris 2010.

Fakta:

Bygherre: Sparkekassen Kronjylland
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Niras A/S
År: 2010
Bruttoareal: 1.559 m²
Anlægssum: 30 mio. kr.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Luksus lejligheder – Grejsdalen

T.H. Wittrups Tæppefabrik - Lejligheder

T. H. Wittrups tæppefabrik, oprindelig opført i 1898, er blevet renoveret og udstyret med 21 lejligheder til udlejning. For at bevare den oprindelige stil er de store aluminiumsvinduer en nøjagtig kopi af fabrikkens gamle vinduer af smedejern der dermed bevarer bygningens industripræg. Gulve er udført i massiv grantræ. Mens gulvet og især vinduerne giver rummet karakter og historie, er indretningen af værelserne moderne. Dagligstue, spise-stue og køkken er ét stort rum med flere nicher. Samtidigt med renoveringen har Prisme Arkitekter forestået opførelse af tre punkthuse ved ejendommen.

Bygningen hører til blandt Vejles vigtigste kulturhistoriske bygninger, og den markante rødstensbygning er samtidig en smuk repræsentant for sin tids industriarkitektur. Ved ombygningen til boliger er det lykkes at bibeholde indtrykket af en industribygning ved at samle nødvendige tilbygninger af trapper og altangange på å-siden af bygningen.

Facaden mod åen er desuden for 2/3's vedkommende genskabt så tæt på sit oprindelige udtryk som muligt. Med ombygningen til en ny funktion er den gamle fabriksbygning sikret for eftertiden, og det samlede anlæg med gamle omdannede fabriksbygninger og moderne punkthuse ned mod åen, binder forbilledligt fortid og nutid sammen.

Projektet er præmieret med Vejles Arkitekturpris 2005.

Studestalden – Aarhus

Studestalden - Aarhus

Studestalden, en markant historisk bygning i hjertet af Aarhus med 150 års historie, der emmer af atmosfære fra en svunden tid.

Prisme Arkitekter har forestået en gennemgribende renovering og ombygning for Essex Invest A/S. Blandt andet er der blevet gravet ud omkring bygningen, så den fremstår i sin oprindelige højde. I sammenhæng med staldbygningen er opført 48  udlejningsboliger samt en dagligvareforretning.

Studestaldens historie begynder i midten af 1800-tallet. På Mejlgade i Aarhus producerede Liisbergs Spritfabrik brændevin i litervis, og affaldsstofferne blev brugt til at opfede kreaturer i fabrikkens egne stalde. Produktionen gik så godt, at myndighederne besluttede, at fabrikken måtte udvide, så længe det foregik uden for byen. I 1865 startede byggeriet af det nuværende Studestalden uden for Mejlgades port, vest for landevejen til Grenå. Også dengang vakte bygningen opsigt, både for sit smukke ydre og for de 142 jernsøjler, der bar taget. Jernsøjlerne var et led i en unik brandsikringsløsning, der skulle forhindre høloftet i at vælte ned over studene i tilfælde af brand.

De 142 jernsøjler er blevet fritlagt og bevaret efter moderniseringen. I dag er de med til at give en helt særlig stemning og atmosfære.