Kildegården – Skanderborg

Kildegården- Skanderborg

Kildegården i Skanderborg er resultatet af en arkitektkonkurrence Prisme Arkitekter vandt i 2002. Projektet omfatter tilbygning og ombygning af 42 plejeboliger samt tilhørende dagcenter.

Tilbygningerne er udført med facader i sibirisk lærketræ, lyse træ/alu-vinduer samt vandskurede pejseskorstene.

Fakta:

Bygherre.: Skanderborg Kommune
Arkitekt.: Prisme Arkitekter A/S
År.: 2007
Bruttoareal.: ikke oplyst
Anlægssum.: ikke oplyst

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Gersdorffsgade – Odder

Gersdorffsgade - Odder

I Odder bymidte er opført 27 ældrevenlige boliger i et 3 etagers byhus. Facaderne er udført med høj sokkel i røde teglsten, og taget er beklædt med sort diagonalskiffer. På tagfladen er etableret glaskviste i sammenhæng med lodrette glasbånd i facaderne. Altangangene er udført med den bærende konstruktion som lodrette træespalierer.

Projektet er præmieret med Odder Kommunes bygningspris 2005. Bygningsprisen gives for "Godt og smukt byggeri". I begrundelsen hedder det blandt andet: "Huset er et vellykket eksempel på, hvad et godt samarbejde mellem arkitekt og håndværkere kan føre til. Et vellykket forsøgsprojekt, hvor detaljerne er blevet løst. Bygningen fremtræder som et harmonisk og veldisponeret byhus, der fint er tilpasset grunden og stedet".

Bygherren er Boligselskabet Domea, og haven er udformet af landskabsarkitekterne Niels Boldt og Birgitte Henningsen, Aarhus.

Snåstrup Vestergård – Harlev

Snåstrup Vestergård i Harlev

I forbindelse med et eksisterende beskæftigelses- og aktivitetscenter for voksne udviklingshæmmede har Prisme arkitekter tegnet nybyggeriet Snåstrup Vestergård.

Byggeriet, der indeholder 8 moderne boenheder, er opført sammen med en eksisterende 3 længet gård, der har været en vigtig parameter i udformningen af byggeriet, der er forsøgt tilpasset typen ”den klassiske gård”. Hver boenhed har eget toilet, bad og te-køkken, og er tilknyttet fælles- rum og faciliteter.

Seniorboliger – Sorring

Seniorboliger - Sorring

I Sorring har Prisme arkitekter udviklet 4 ens dobbelt huse for Silkeborg Boligselskab. De enkelte husblokke er opdelt i 2 og 3 rums boliger. Husene er beliggende med sydvendte glasfacader, som forbinder det ydre og indre rum. Hovedindgangen er placeret i nordfacaden, fra en åben gård.

Bygningerne er opført i en kombination af pudsede tegl og felter med træ. Taget ”svæver” på et omkransende vinduesbånd.

Fakta:

Bygherre: Silkeborg Boligselskab
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Nieland A/S
År: 2006
Bruttoareal: 706 m²
Anlægssum: 7,9 mio.kr.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Bøgeskovhus – Viby J

Bøgeskovhus - Aarhus

Ombygning af 74 boliger for plejekrævende ldre samt 44 ældreboliger. Prisme arkitekter har udført Bygherrerådgivning for Aarhus Kommune. To eksisterende boligblokke har fået påbygget en ekstra etage for at kunne opnå det samme antal boliger efter ombygningen.

Bøgeskovhus fremstår i dag som et tidssvarende boligkompleks med lyse og rummelige pleje- og ældreboliger, der danner trygge og overskuelige rammer for beboernes dagligdag.

Plejeboliger – Frederikshavn

29 plejeboliger - Gl. Skagensvej

Prisme Arkitekter har i sommeren 2010 sammen med LUMO arkitekter og ingeniørfirmaet Moe & Brødsgård vundet 1. præmie i en arkitekt konkurrence om et nyt boligkvarter i Frederikshavn. I hovedgrebet nedbrydes den store skala i fire mere intime kvarterer med typologierne gårdhuse, længehuse, terrassehuse og plejeboliger. Boligbebyggelsen indeholder et kvarter med 29 plejeboliger med tilhørende servicecenter for Frederikshavn Kommune. Boligerne og det tilhørende servicecenter udføres i lavenergi klasse 2020 med et omfattende energitilskud fra solcelleanlæg samt genanvendelse af regnvand.

Prisme arkitekter A/S udarbejder sammen med LUMO arkitekter og ingeniørfirmaet Moe & Brødsgård udbud på etape 1.

Landsbyen Sølund

Landsbyen Sølund - Skanderborg

Bofællesskab for psykisk handicappede bestående af 32 boliger i én etage med parterreetage opdelt i 4 huse, parvis forbundet med mellembygninger og glasgange.

Facaderne udføres i tegl, der vandskures. Partielt monteres trælister. Udvendige døre og vinduer er træ-alu.

Fakta:

Bygherre.: Aarhus Amt
Arkitekt.: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Henry Berthelsen A/S
År.: 2008
Bruttoareal.: 2.860 m²
Anlægssum.: 30,7 mio. kr.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin