Bramminghus – Bramming

Boliger - Bramming

Prisme Arkitekter har i samarbejde med BM byggeindustri vundet en totalentreprisekonkurrence med 51 Almene familieboliger og et fælleshus på den tidligere rådhusgrund i Bramming. Projektet udføres for Bramming Boligforening og omfatter 51 boliger fordelt med 17 rækkehuse og 34 etageboliger i 4 etager, samt et fælleshus.
Prisme Arkitekter har, udover de traditionelle rådgiverydelser, varetaget sagens projekteringsledelse, samt alle landskabsarkitekt ydelser.

Med projektet nytænkes det traditionelle byhus, med sine markante kvist og skorstene, som giver bygningerne karakter. Bebyggelsen er anlagt som en randbebyggelse, med et centralt indeliggende grønt uderum med private og fælles udeophold til fælles aktiviteter.

Fotograf: Nicolai Nordberg Rahdarian

Fakta:

Bygherre: Boligkontoret Danmark
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: MOE
År: 2020
Bruttoareal: 5100 m²

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Bagsværdlund – Bagsværd

Rækkehuse og etageboliger - Bagsværdlund

Prisme Arkitekter A/S er i samarbejde med Calum A/S i gang med projektere et område med ca. 22.000 byggerets m2 i Bagsværd. Boligtyperne i området bliver en kombination af rækkehus bebyggelser og etageboliger i varierende størrelser hvilket skal skabe større, sammenhængende grønne områder og landskabelige forløb. Hele området udføres som et LAR projekt, hvor alle tage udføres som sedum tage samt vognly integreret i boligerne med oven liggende opholdsterrasser. Rækkehus bebyggelserne bliver med varierende bygningshøjder blandt andet via tilbagetrækninger af de øverste etager. Facadematerialer bliver en kombination af puds og tegl samt træ og skiffer med kontrast materialer i træ eller pladematerialer i metal.

Det er Calum a/s  der har udviklet området ved den tidligere Bagsværd Skole. Projektets vision er sammenbinde byen med grønne områder således bebyggelsen bliver et rekreativt område til gavn for  de nye beboere men også områdets erhvervsdrivende og byen som helhed. Intentionen er ligeledes gennem nærheden til naturen at søge at styrke den potentielle sammenhængskraft i området som der skabes optimale rammer for den gode relation mellem naboer og lokalområdet.

 Visualisering af Dimension Design

Fakta:

Bygherre: Calum A/S
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Rambøll / Svend Poulsen A/S
År: 2018
Bruttoareal: ca. 22.000 m²
Anlægssum: ikke oplyst

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Havebyen i Odense – Falen 40

Havebyen i Odense - Falen 40

Prisme Arkitekter og Skjøde A/S har deltaget i en arkitektkonkurrence i Odense. Falen nr. 40 som har en beliggenhed nær Odense bymidte, omkranset af områdets traditionelle karrebebyggelse, Assistents Kirkegården og ikke mindst Havebyen Gerthasminde.

Gerthasminde er også kendt som Odenses engelske kvarter med sine fine haver og meget lidt trafikeret veje. Et perfekt område både ældre og børnefamilier.

Konceptet omkring havebyer har været en stor inspirationskilde og indgangsvinkel til dette forslag. Vi forsøger at binde byen og de grønne områder omkring kirken og på kirkegården sammen, med artsrige haver og høj biodiversitet, bebyggelsens grønne fællesområder og haver skal skabe lyst til kontakt og fællesskab mellem mennesker fra området.

Forslaget tager udgangspunkt i, at der etableres 27 boliger fordelt i tre punkthuse af i alt ca. 2660m2 bruttoboligareal i 2,5 etageplan.
En tredjedel af boligerne anlægges i terræn niveau som et plans boliger. De øvrige boliger der udgør to tredjedele af bebyggelsen, udføres med to indvendige etageplan forbundet af en indvendig trappe. Adgangen til boligerne sker fra en fælles inde liggende trappe med entre fra indgangspartiet.

Fakta:

Bygherre: Skøjde A/S
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Bruttoareal: 2660 m2
Antal lejligheder: 27 stk.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Sankt Pauls Gade – Aarhus

Sankt Pauls Gade - Aarhus

Bebyggelsen er todelt, med et forhus i 4 etager og et atelierhus langs den vestlige side af gården, der tidligere husede hestestalde.

Huset indpasser sig som en nyfortolkning af byhus-typologien, med tre karnapper i to etagers højde, der er beklædt med for-patineret tombak i en mørkebrun farve, som spiller flot sammen med de grå blødstrøgne teglsten. Alle Lejligheder er gennemlyste, med sydvendte franske altaner. Fra karnapperne er der fine kig mod vest og øst langs Sankt Pauls Gade. Ovenpå karnapperne i tagetagen er der fine terrasser, som vender mod syd. På den modsatte side er der fra alle etager god kontakt til gårdmiljøet, med en flot haveplan og et imponerende kik til ARoS´regnbue, ´Your Rainbow Panorama´ og Aarhus Rådhus.

Selve atelierboligerne i baggården er i to plan, med store vinduespartier der vender mod øst, med hver sin private have, som har tilknytning til et fælles gårdareal, der funger meget godt. Hver bolig har ovenlys, som trækker lys ned i trapperummet, som reflekterer lyset ind i den bagerste del af boligen i stueetagen.

Projektet er nomineret til Aarhus Kommunes Præmiering af Nybyggeri i 2019.

Fakta:

Bygherre: PLH Ejendomme ApS
Arkitekt: Prisme arkitekter A/S
Ingeniør: Søren Jensen
År: 2019
Bruttoareal: 1440 m2
Antal lejligheder: 11 stk i forhuset og 5 rækkehuse i gården
Anlægssum: ikke oplyst

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Rønnebærparken – Roskilde

Tagboliger - Roskilde

Prisme Arkitekter har i samarbejde med NCC vundet et større totalentrepriseudbud i Roskilde.

Arkitektkonkurrencen har bla. fokus på 72 nye tagboliger, som skal give den fremtidige renoverede bebyggelse i Rønnebærparken og Æblehaven sin egen markant arkitektonisk profil med en karakteristisk penthouse-etage. Bygherre er Boligselskabet Sjælland.

Bedømmelses udvalget udtaler:
Generelt tilbydes et tagboligprojekt med gode arkitektoniske kvaliteter med arkitektur og design som vurderes holdbart, brugbart og smukt samt som underbygger de funktionelle dele af projektet og som har høj grad af arkitektoniske kvaliteter i forhold til udformning og materialernes samspil. 

Tilbuddet har benyttet sig af udbudsmateriales mulighed for, at bearbejde disponeringen af de enkelte boliger hvilket vurderes er udført så de ønsker og arkitektoniske kvaliteter som var indeholdt i udbuds grundlaget er bibeholdt, samtidig med at der er tilkommet ekstra kvaliteter.

Fakta:

Bygherre: Boligselskabet Sjælland
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
År: 2018
Bruttoareal:  6700 m²

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Kronprinsensgade – Odense C

Kronprinsensgade i Odense

Prisme Arkitekter har udarbejdet et projekt til en ny bebyggelse i Odense midtby. Grunden har en fantastisk placering ned mod Odense Å, som løber gennem H.C. Andersens eventyrhave og i den sydvestlige del af matriklen ligger Dronningens asyl. Mod nord ligger Albanigade med den meget karakteristiske Frimurerloge overfor. På matriklen er der store grønne arealer ned mod å bredden og små stisystemer som fører en videre igennem Odense midtby og giver brugeren mulighed for at bo i midten af Odense og stadig have natur og grønne områder.

Forslaget tager udgangspunkt i Odense Kommunes udbuds og idekatalog for opgaven, samt ønsket om en gentænkning af “storvillaen” i en bygningstypologi, der kan indpasses i områdets traditionelle arkitektur således, at kvarteret bliver attraktivt for kommende og nuværende beboere. Det er således forslagets intension at binde området eksisterende villakvarter sammen med den øvrige gamle og nye by i sammenhæng med den kommende letbane. Dette gøres i en åben punkthusstruktur der giver kig til de grønne områder omkring Odense Å.

Bygningerne opføres så de fremstår som eksklusive murede punkthuse i en skala, der passer til de eksisterende storvillaer der er typiske for Kronprinsensgades bygninger beliggende ud mod Odense Å.
Punkthusene hæves fra terræn med høje sokler der optager terrænforskellene og muliggør etablering af en lejlighed i parterreetagen. Fodaftryk minimeres i parken for at skabe liv mellem villaerne.

Lejlighederne samles omkring fælles trappeopgange og elevator således, at der på ni. 1 og niv. 2 bliver adgang til to lejligheder pr. etage, mens penthouse lejligheden får trappe og elevatoradgang direkte til boligen. Private udeophold til boligerne etableres som altaner eller tagterrasser, mens fælles udeopholdsarealer etableres på det store grønne fællesareal beliggende ned mod Odense Å.

Villa Jakobsen – Bredballe

Villa Jakobsen

Ved ankomst til huset, er kun øverste etage synlig, så huset fremstår meget diskret. Men ned ad bakken åbner boligen sig i tre forskudte plan med fælles opholdsrum på den øverste etage, forældreetage på den midterste og teenageafdeling og teknik-rum i den nederste etage.

Med den tvistede form har boligen terrasser ud til flere sider, så familien altid kan finde et spot med læ og sol, ligesom de fra alle rum, selv fra badekarret kan nyde den fantastiske placering lige ud til Vejle Fjord. Det krævede dog præcision fra start og det rette udstyr, for huset skulle bygges oppefra og adskillige byggedele hejses ned ad skråningen og monteres direkte fra kran.

Store facade arealer af glas ud mod fjorden og så få vægge som muligt indenfor udvisket grænsen mellem ude og inde og sørget for smuk udsigt fra stort se alle rum på alle etager. Gulvet indenfor går igen på terrasserne, så når skydedørene er skudt til siden er ude og inde-arealerne ét stort rum.

Fakta:

Bygherre:
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør:
År: 2018
Bruttoareal: 180 m²

Prisvinder: Vinder af Vejle-Prisen 2017 & Borgernes Arkitekturpris 2017

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

De 4 kvarterer – Frederikshavn

De 4 Kvarterer

Prisme Arkitekter har i sommeren 2010 sammen med LUMO arkitekter og ingeniørfirmaet Moe & Brødsgård vundet 1. præmie i en arkitekt konkurrence om et nyt boligkvarter i Frederikshavn. Boligbebyggelsen består af 113 lavenergiboliger, hvoraf 29 boliger med tilhørende servicecenter er institutionsboliger.

Boligbebyggelsen blev tilbudt som præfabrikerede moduler i rumstore elementer. Projektet blev udbudt af Boligforeningen Vesterport. I hovedgrebet nedbrydes den store skala i fire mere intime kvarterer med typologierne gårdhuse, længehuse, terrasseboliger og plejeboliger.

Alle boliger, ialt 6 forskellige typer, er i lavenergiklasse 2020.

Fakta:

Bygherre: Boligforeningen Vesterport
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: MOE A/S
År: 2014
Bruttoareal: 7.843 m²
Anlægssum: 83 mio. kr.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Vibehaven – Odense

Vibehaven i Odense - DGNB Guld-certificering

Prisme Arkitekter A/S og NCC har udarbejdet et projekt til en bebyggelse i Odense.

I projektet minimeres materiale forbruget til fundamenter og de tidligere fundamenter genanvendes til boligerne. Den arkitektoniske ide for området har været en gentænkning af Vibehavens nuværende anlæg med fokus på mulighed for udeophold, både i grønne haver udenfor husene samt ved boligstræder, pladser og torve, der er skaleret efter den menneskelige skala. Dette er med til at skabe grobund for mere interaktion beboerne imellem og et større naboskab i Vibehaven.

DGNB - Guld
Gennem hele projektets tilblivelse har der været fokus på bæredygtighed på en bred vifte af aspekter, og vi har screenet Vibehavens boliger til at kunne opnå certificering efter DGNB-standarden. Ved en aktiv indsats fra alle parter vil det være muligt at opnå en Guld-certificering af projektet.

Fakta:

Bygherre: Civica
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Bruttoareal: 2688 m2
Antal boliger: 48 stk.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin