Malling Skole

I samarbejde med Juul & Nielsen a/s og Nieland a/s har Prisme arkitekter a/s afleveret konkurrenceforslag til om- og tilbygning af Malling Skole. Ved om – og tilbygningen af Malling Skole, SFO og Klub etableres et nyt indskolingsafsnit på Malling skole med 8 fælleslokaler til brug for både undervisning og SFO samt fællesrum og køkkenafsnit. SFO’en samles i det ny indskolingsafsnit og klubben flyttes til lettere ombyggede lokaler Ajstrupvej 49. Ved klubben Ajstrupvej 49 etableres endvidere en multisal med tilhørende funktioner. Multisalen etableres således den kan anvendes uden for klubbens åbningstid.

Skriv et svar