Domicil for Sirona Dental

Sirona Dental

Prisme arkitekter har i foråret 2012 indrettet et tomt industrilejemål til administrations, lager og produktionsformål for firmaet Sirona A/S. I forslaget er en del af de forhændværende produktionslokaler inddraget til administrationsformål. Herved er der skabt en tæt samhørighed mellem produktionen og administrationen, hvilket var et stort ønske fra bygherres side.