Engparken – Vesterport afd. 6

Engparken – Vesterport afd. 6

[portfolio_slideshow]

Prisme arkitekter har i samarbejde med HP-Byg A/S, Rossels tegnestue og Moe A/S afleveret tilbud og konkurrenceforslag på renovering af Engparken 6. for Boligforeningen Vesterport.

I forslaget ændres bebyggelsens ensformige karakter med et varietet valg af facadeplader og træbeklædninger. Landskabeligt sammenbindes og opgraderes de nuværende gårdrum og fælleshuset af stiforløb .Trapper, altaner og espalier udskiftes til lette stålkonstruktioner der bryder de nuværende kuldebroer, hvorved bebyggelsen kan opgraderes energimæssigt til et niveau svarende til energiklasse 2015.