Eckersbergsgade – Aarhus

Nyt liv i baggården

I Aarhus midtby har Prisme Arkitekter udfra skitse’oplæg og udvikling af Stefan Magnusson udført myndighedsprojekt og projektering vedrørende renovering og ombygget af et erhvervslejemål, der tidligere blev anvendt af Aarhus teater til fremstilling og opbevaring af kostumer. Ombygningen er blevet til 10 moderne 2-3 værelses lejligheder fordelt på de to bygninger i baggården. De gamle bygningers industrielle værkstedsudtryk og identitet er fastholdt i bygningernes farvesætning og vinduernes smalle opsprosning. Udtrykket med de gamle porte er bibeholdt af store nye portlåger, der opdeler den nye langsgående træterrasse i private uderum.  Boligerne er udført med glatte hvide vægge med et nutidigt interiør med ovenlys over køkken og toilet/bad.

Udearealerne er genetableret i chaussesten og private terrasser i hårdt træ, med niveaufri adgang foran alle boliger. Opdelingen mellem fællesarealer og private terrasser vises i materialevalget og beplantningen plantekasser, der skaber en blød overgang mellem de private terrasser og det offentlige gårdrum. Målsætning og tilgangen til opgaven har været, at bevare atmosfæren i et af de helt unikke baggårdsmiljøer i hjertet af Aarhus.

 Visualisering af Mads Stokholm Carlsen

Fakta:

Bygherre: Aarhus Byejendomme ApS
Arkitekt: Prisme arkitekter A/S
Ingeniør: tri consult
År: 2020
Bruttoareal: 610 m²
Anlægssum: ikke oplyst
Tilsyn: Stefán Magnússon

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Otto Mønstedshus – Aarhus

Sparekassen Kronjylland - Aarhus

Prisme Arkitekter har forestået opgaven med at skabe et nyt domicil og city-afdeling for Sparekassen Kronjylland. Projektet er en tilbygning til - og renovering af - Otto Mønsteds Hus.

Som tilbygning til en bevaringsværdig bygning er tilpasningsaspektet i byggeprocessen blevet højt prioriteret. Tilbygningen føjer sig rundt om den eksisterende bygning med respektfuld afstand og skaber et gårdrum mellem den nye tilbygning og Otto Mønsteds Hus. Samtidig forholder projektet sig direkte til de forskellige højder ved de omgivende huse. Ved sin løftede skærm af sort beton med vertikale "spor" i form af vinduesbånd fremstår tilbygningen som opdelt i to forskudte volumener, og forholder sig med disse til sin position som gavl, -vinkel og hjørnebyggeri.

Indvendigt giver vinduerne markante kig ud i det omgivende byrum, og der etableres en fin sammenhæng mellem det eksisterende hus, gårdrummet og det nybyggede. I stueplan har man betjening af privatkunder, på første sal erhvervskunder og i Otto Mønsteds Hus kontorer og mødelokaler. I et nutidigt formsprog er der taget lydhørt hensyn, hvorved et spændende og komplekst spil i volumener og skale er etableret.

Projektet var blandt de nominerede til Århus Kommunes Bygningspris 2010.

Fakta:

Bygherre: Sparkekassen Kronjylland
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Niras A/S
År: 2010
Bruttoareal: 1.559 m²
Anlægssum: 30 mio. kr.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Luksus lejligheder – Grejsdalen

T.H. Wittrups Tæppefabrik - Lejligheder

T. H. Wittrups tæppefabrik, oprindelig opført i 1898, er blevet renoveret og udstyret med 21 lejligheder til udlejning. For at bevare den oprindelige stil er de store aluminiumsvinduer en nøjagtig kopi af fabrikkens gamle vinduer af smedejern der dermed bevarer bygningens industripræg. Gulve er udført i massiv grantræ. Mens gulvet og især vinduerne giver rummet karakter og historie, er indretningen af værelserne moderne. Dagligstue, spise-stue og køkken er ét stort rum med flere nicher. Samtidigt med renoveringen har Prisme Arkitekter forestået opførelse af tre punkthuse ved ejendommen.

Bygningen hører til blandt Vejles vigtigste kulturhistoriske bygninger, og den markante rødstensbygning er samtidig en smuk repræsentant for sin tids industriarkitektur. Ved ombygningen til boliger er det lykkes at bibeholde indtrykket af en industribygning ved at samle nødvendige tilbygninger af trapper og altangange på å-siden af bygningen.

Facaden mod åen er desuden for 2/3's vedkommende genskabt så tæt på sit oprindelige udtryk som muligt. Med ombygningen til en ny funktion er den gamle fabriksbygning sikret for eftertiden, og det samlede anlæg med gamle omdannede fabriksbygninger og moderne punkthuse ned mod åen, binder forbilledligt fortid og nutid sammen.

Projektet er præmieret med Vejles Arkitekturpris 2005.

Studestalden – Aarhus

Studestalden - Aarhus

Studestalden, en markant historisk bygning i hjertet af Aarhus med 150 års historie, der emmer af atmosfære fra en svunden tid.

Prisme Arkitekter har forestået en gennemgribende renovering og ombygning for Essex Invest A/S. Blandt andet er der blevet gravet ud omkring bygningen, så den fremstår i sin oprindelige højde. I sammenhæng med staldbygningen er opført 48  udlejningsboliger samt en dagligvareforretning.

Studestaldens historie begynder i midten af 1800-tallet. På Mejlgade i Aarhus producerede Liisbergs Spritfabrik brændevin i litervis, og affaldsstofferne blev brugt til at opfede kreaturer i fabrikkens egne stalde. Produktionen gik så godt, at myndighederne besluttede, at fabrikken måtte udvide, så længe det foregik uden for byen. I 1865 startede byggeriet af det nuværende Studestalden uden for Mejlgades port, vest for landevejen til Grenå. Også dengang vakte bygningen opsigt, både for sit smukke ydre og for de 142 jernsøjler, der bar taget. Jernsøjlerne var et led i en unik brandsikringsløsning, der skulle forhindre høloftet i at vælte ned over studene i tilfælde af brand.

De 142 jernsøjler er blevet fritlagt og bevaret efter moderniseringen. I dag er de med til at give en helt særlig stemning og atmosfære.

Viby Sognegård – Aarhus

Viby Sognegård

Viby Sognegård er resultatet af en arkitektkonkurrence vundet af Prisme arkitekter. Projektet omfatter tilbygning og ombygning af den eksisterende sognegård.

De to eksisterende længer bibeholdes og mellem disse lægges en stor tagflade der hælder mod vejen. Centralt i sognegården laves et lyst og indbydende rum, der fungerer som samlingssted og fordeling af bygningens brugere.

Ved udformningen af bygningen er der tilstræbt et udtryk, der i skala og materialer føjer sig til den eksisterende bebyggelse.

Fakta:

Bygherre: Viby Menighedsråd
Arkitekt: Prisme Arkitekter A/S
Ingeniør: Arne Elkjær A/S
År: 2012
Bruttoareal: m²
Anlægssum: ikke oplyst

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Post & telegrafbygning – Åbyhøj

Sparekassen Kronjylland - Åbyhøj

Prisme Arkitekter forestod i 1999 ombygningen af den oprindelige posthus på Åbyhøj Torv.

Adgangs forholdene i huset blev radikalt ændret ved at tilføje et granit beklædt vindfang foran husets hoved adgang. Samtidig blev 2 etager slået sammen med en åben forbindelsestrappe og der blev tilføjet nyt trappeanlæg i en glasbygning i husets gavl. Endelig blev ejendommens tagetage ombygget til personalefaciliteter og husets kælder ombygget til boksanlæg samt teknikrum.