Basefaciliteter for akutlægehelikoptere

Prisme Arkitekter er prækvalificeret til totalentreprise konkurrence om opførelse af baser for den landsdækkende akutlægehelikopter ordning som forventes placeret i Skive, Ringsted og Billund. Baserne indeholder mandskabsfaciliteter, hangarer og landingspladser.

Baserne er primært udført i rumstore moduler således de med et minimum forbrug af ressourcer kan transporteres og opsættes på en anden lokation. Prisme Arkitekter er i totalentreprise team med BM Byggeindustri A/S og Sloth Møller Rådgivende Ingeniører.