Prisme Arkitekter prækvalificeret til 12 SKI rammeudbud

Før nytår blev det offentliggjort, hvem der kommer med i næste udbudsrunde til SKI rammeudbuddene (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) inden for:

- Infrastruktur og planlægning
- Sundhed forskning og undervisning
- Administration og kultur
- Institutioner og beboelse

De 4 områder er opdelt således at der er 3 underområder under hvert punkt, som afdækker Danmark med i alt 12 delaftaler.

Prisme arkitekter a/s har dannet konsortium med Mangor Nagel  og konsortiet er prækvalificeret til at indgå i udvælgelsen af de endelige SKI leverandører inden for alle 12 delaftaler. Afgørelsen forventes i starten af juni 2012.