Vestre Ringgade - Aarhus

Bebyggelsen er opdelt i 2 selvstændige bygninger og mellem disse opstår et fælles haverum. Bebyggelsen indeholder 60 ungdomsboliger, henholdsvis 40 to-rums boliger og 20 et-rums boliger.

Bebyggelsen forholder sig til stedets skala, således at trafikkens konstante bevægelse afspejles i nybyggeriets horisontale facadeudtryk. Det grønne haverum ligger i forlængelse af Søndre Kirkegård og med en træ bevokset skråning trækkes det grønne element ind i gårdrummet.

Facaderne er udført i røde blødstrøgne teglsten med vandrette stålprofiler for montage af træ jalousier. Øverste etage er udført med tilbagetrukket penthouse-boliger med udvendig træterrasse. Over tagterrassen er udført træ-lameller som solafskærmning.

 

Fakta:

Bygherre.: Boligforeningen Fagbo
Arkitekt.: Prisme arkitekter a/s
År.: 2013

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin