Studestalden - Aarhus

Studestalden, en markant historisk bygning i hjertet af Aarhus med 150 års historie, der emmer af atmosfære fra en svunden tid.

Prisme arkitekter har forestået en gennemgribende renovering og ombygning for Essex Invest A/S. Blandt andet er der blevet gravet ud omkring bygningen, så den fremstår i sin oprindelige højde. I sammenhæng med staldbygningen er opført 48  udlejningsboliger samt en dagligvareforretning.

Studestaldens historie begynder i midten af 1800-tallet. På Mejlgade i Aarhus producerede Liisbergs Spritfabrik brændevin i litervis, og affaldsstofferne blev brugt til at opfede kreaturer i fabrikkens egne stalde. Produktionen gik så godt, at myndighederne besluttede, at fabrikken måtte udvide, så længe det foregik uden for byen. I 1865 startede byggeriet af det nuværende Studestalden uden for Mejlgades port, vest for landevejen til Grenå. Også dengang vakte bygningen opsigt, både for sit smukke ydre og for de 142 jernsøjler, der bar taget. Jernsøjlerne var et led i en unik brandsikringsløsning, der skulle forhindre høloftet i at vælte ned over studene i tilfælde af brand.

De 142 jernsøjler er blevet fritlagt og bevaret efter moderniseringen. I dag er de med til at give en helt særlig stemning og atmosfære.