Malling Skole

Prisme arkitekter A/S vandt i sommeren 2010 1. præmie i en indbudt totalentreprise konkurrence om udvidelse og ombygning af Malling skole. Konkurrenceforslaget omhandler primært nyindretning og tilbygning af skolens indskolingsafsnit, samt etablering af multisal for skolens SFO, indenfor en fast økonomisk ramme.

I Prisme arkitekters forslag er der særligt lagt vægt på helhed i bebyggelsen, med fleksibel indretning og indeklima, herunder dagslys forhold og intelligent styring af luftskiftet.

Fakta:

Bygherre: Aarhus Kommune
Arkitekt: Prisme arkitekter A/S
Ingeniør: Nieland A/S
År: 2012
Bruttoareal: ikke oplyst
Anlægssum: ikke oplyst

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin