T.H. Wittrups Tæppefabrik - Lejligheder

T. H. Wittrups tæppefabrik, oprindelig opført i 1898, er blevet renoveret og udstyret med 21 lejligheder til udlejning. For at bevare den oprindelige stil er de store aluminiumsvinduer en nøjagtig kopi af fabrikkens gamle vinduer af smedejern der dermed bevarer bygningens industripræg. Gulve er udført i massiv grantræ. Mens gulvet og især vinduerne giver rummet karakter og historie, er indretningen af værelserne moderne. Dagligstue, spise-stue og køkken er ét stort rum med flere nicher. Samtidigt med renoveringen har Prisme Arkitekter forestået opførelse af tre punkthuse ved ejendommen.

Bygningen hører til blandt Vejles vigtigste kulturhistoriske bygninger, og den markante rødstensbygning er samtidig en smuk repræsentant for sin tids industriarkitektur. Ved ombygningen til boliger er det lykkes at bibeholde indtrykket af en industribygning ved at samle nødvendige tilbygninger af trapper og altangange på å-siden af bygningen.

Facaden mod åen er desuden for 2/3's vedkommende genskabt så tæt på sit oprindelige udtryk som muligt. Med ombygningen til en ny funktion er den gamle fabriksbygning sikret for eftertiden, og det samlede anlæg med gamle omdannede fabriksbygninger og moderne punkthuse ned mod åen, binder forbilledligt fortid og nutid sammen.

Projektet er præmieret med Vejles Arkitekturpris 2005.