Rejsegilde på Kirke Værløsevej

Tirsdag d. 12. maj blev der afholdt rejsegilde på Kirkeværløsevej 8 i Værløse. Om ca. 1½ måned tager Netto deres nye butik i brug og beboerne flytter ind i de 15 nye lejligheder der er etableret ovenpå butikken. Butikken er udført som traditionelt byggeri med ovenliggende boliger, der er udført som præfabrikerede rumstore elementer i træ. Projektet udføres i energiklasse 2015. Alle boligerne er allerede udlejede.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Prækvalificeret til Ryhaven, Østjysk Bolig, afd. 3

 

 

 

Prisme arkitekter a/s er prækvalificeret til denne Landsbyggefond-støttede opgave som omfatter nedrivning af 11.648 m² eksisterende almen tæt/lav boligbebyggelse fra 60'erne og opførelse af tilsvarende nye boliger på eksisterende sokler samt etablering af nyt fælleshus. Boligbebyggelsen omfatter

100 boliger af 104 m², 12 boliger af 73 m² og 12 boliger af 31 m². Yderligere skal der opføres 50 nye almene ungdomsboliger af hver 50 m², som skal placeres på den mest hensigtsmæssige måde i afdelingens nuværende friarealer. Alt byggeri skal opføres i lavenergiklasse 2020.

Det forventes, at byggeriet genopføres med respekt for den nuværende arkitektur, og at ungdomsboligerne tilsvarende indpasses med respekt for den landskabelige og bebyggelsesmæssige disponering.

Udbuddet gennemføres som en totalentreprisekonkurrence og Prisme arkitekter A/S er i team med BM Byggeindustri A/S, Kontur arkitekter ApS og ingeniørfirmaet Brix & Kamp A/S.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Prækvalificeret til renovering af Skanseparken

Prisme arkitekter a/s er prækvalificeret til renoveringen af Skanseparken i Ebeltoft. Skanseparken hører under djursBO, som står bag den store helhedsplan for området og som blev godkendt af beboerene tilbage i 2013. Skanseparken vil frem mod 2017 gennemgå en omfattende renovering.

Prisme arkitekter a/s deltager sammen med Sloth-møller A/S og BM Byggeindustri som totalentreprenør.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Rejsegilde på nyt domicil til LE34

Der var i dag rejsegilde på LE34´s nye domicil i Ballerup og håndværker og byggeriet blev fejret på festlig vis.

Prisme arkitekter a/s har  i samarbejde med LE34 udviklet planerne for en tilbygning og modernisering af LE34´s hovedkontor i København. Prisme arkitekter a/s er totalrådgiver på opgaven som er ét af flere projekter som Prisme arkitekter har startet op Københavns området i 2014.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Fladstrandsparken i Frederikshavn

Det nye boligområde, Fladstrandsparken i Frederikshavn,  er nu opført som et af Danmarks største solcelle byggerier, beliggende centralt i Frederikshavn.

Et bæredygtigt byggeri med en mangfoldighed i centrum. Bebyggelsen består af 4 kvarterer der, hver står for sin egen individuelle kendetegn der bindes sammen af et grønt bånd. Kvartererne består af forskellige typer boliger, der er tænkt ind i en fælles struktur og tilføjer området kvalitet og samtidig forstærker, de eksisterende positive grønne træk i området.

De 113 lavenergiboliger er opført i lavenergi klasse 2020 helt uden tilslutning til fjernvarmeforsyning. Boligerne er tænkt med stort lysindfald og en funktionel moderne indretning. Hele bebyggelsen er udført med præfabrikerede rumstore  moduler i træ. Et af kvartererne i bebyggelsen, terrassehusene, er tilmed opført med et punkthus i 5 etager med bærende konstruktioner i træ.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Basefaciliteter for akutlægehelikoptere

Prisme arkitekter er prækvalificeret til totalentreprise konkurrence om opførelse af baser for den landsdækkende akutlægehelikopter ordning som forventes placeret i Skive, Ringsted og Billund. Baserne indeholder mandskabsfaciliteter, hangarer og landingspladser.

Baserne er primært udført i rumstore moduler således de med et minimum forbrug af ressourcer kan transporteres og opsættes på en anden lokation. Prisme arkitekter er i totalentreprise team med BM Byggeindustri a/s og Sloth Møller Rådgivende Ingeniører.

 

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Aarhus Arkitektur

Prisme arkitekter er med i en ny bog af Søren Højlund Carlsen og fotograf David Bering med tilbygningen og renoveringen af det fredede Otto Mønsteds Hus i Vestergade, udført for Sparekassen Kronjylland. Vi er stolte over at være udvalgt blandt så prominente byggerier i Aarhus.
Projektet var i øvrigt også blandt de nominerede til Aarhus Kommunes Bygningspris 2010.

 

Forlaget skriver: Aarhus Arkitektur er en præsentation i tekst og foto af markante bygningsværker i byen.
Her møder læseren spændende bygninger som Aarhus Rådhus, Knud Friis’ villa, Siloetten, Strandparken, Aarhus Universitet, Aarhus Teater og mange andre smukke og vigtige bygningsværker fra Aarhus.
Bogen hylder den gode, nyskabende og spændende arkitektur – ny som gammel – og dermed gør den os mere opmærksom på vores omgivelser og på betydningen af den arkitektur, der danner rammen om vores liv. I bogen medvirker fire arkitekter, der fungerer som guides til bygningernes historie og arkitektur.
Nogle af de besøgte bygninger har arkitekterne- i kraft af deres eget professionelle virke – et stort indblik i og et særligt forhold til. Andre bygninger oplever de med nysgerrighed og fascination.
FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Dagligvarebutik og 15 boliger i Værløse

Projektering på 15 boliger og dagligvarebutik i Værløse er startet op. Butikken udføres som traditionelt byggeri og ovenliggende boliger udføres som præfabrikerede rumstore elementer i træ. Projektet udføres i energiklasse 2015.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Nyt domicil for LE34 under opførelse

Der er nu indgået entreprisekontrakt med Enemærke & Petersen om opførelsen af landinspektør firmaet LE34´s nye domicil i Ballerup, der starter op umiddelbart efter nytår. Prisme arkitekter a/s har gennem det sidste års tid i samarbejde med LE34 udviklet planerne for en tilbygning og modernisering af LE34´s hovedkontor i København.

Prisme arkitekter a/s er totalrådgiver på opgaven som er ét af flere projekter som Prisme arkitekter har startet op Københavns området i 2013.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin