Bagsværdlund

Prisme arkitekter A/S er i samarbejde med Calum A/S i gang med projektere et område med ca. 22.000 byggerets m2 i Bagsværd. Boligtyperne i området bliver en kombination af rækkehus bebyggelser og etageboliger i varierende størrelser hvilket skal skabe større, sammenhængende grønne områder og landskabelige forløb. Hele området udføres som et LAR projekt, hvor alle tage udføres som sedum tage samt vognly integreret i boligerne med oven liggende opholdsterrasser. Rækkehus bebyggelserne bliver med varierende bygningshøjder blandt andet via tilbagetrækninger af de øverste etager. Facadematerialer bliver en kombination af puds og tegl samt træ og skiffer med kontrast materialer i træ eller pladematerialer i metal.

Det er Calum a/s  der har udviklet området ved den tidligere Bagsværd Skole. Projektets vision er sammenbinde byen med grønne områder således bebyggelsen bliver et rekreativt område til gavn for  de nye beboere men også områdets erhvervsdrivende og byen som helhed. Intentionen er ligeledes gennem nærheden til naturen at søge at styrke den potentielle sammenhængskraft i området som der skabes optimale rammer for den gode relation mellem naboer og lokalområdet.

 Visualisering af Prisme arkitekter A/S

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Strandparken i Nørresundby

projekt_strandparken_01

Prisme arkitekter a/s udvikler for en privat ejendomsudvikler 15 eksklusive rækkehuse beliggende tæt ved havnefronten i Nørresundby. Projektet er udlagt som en park bebyggelse og opføres som lavenergi klasse 2015 og udføres desuden som LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand) med begrønnede tagflader til forsinkelse og fordampning af regnvand.

Boligerne udføres med ensidig taghældning der muliggør en rumhøjde på over 3 meter med store glaspartier i opholdsrum mod havesiden. Desuden store nordvendte ovenlys for lokale lysindfald ved køkkenområder. Facaderne udføres i en kombination af facadepuds og sortmalet træ samt mindre partier med trælister.

 

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Prisme modtager Frederikshavn Byfonds fornemmeste pris

Prisme arkitekter har modtaget Frederikshavn Byfonds fornemste pris, "Plaketten", for byggeriet De Fire Kvarterer, Fladstrandsparken.

Præmieringsudvalget skriver bl.a. ”Fladstrandsparken slår nye toner an inden for energirigtigt nybyggeri og alment boligbyggeri i Frederikshavn. Bebyggelsen har trods stor variation i højden en fin balance i sammenstillingen af de forskellige by-kvarterer. Netop forskellene i etagehøjder er med til at skabe oplevelsen af en by i byen. Der er flotte sammenhænge og overgange elementerne imellem. Der er skabt fine små grønne opholdsmiljøer mellem husene og ved de enkelte boliger. Facaderne er delvist pudsede hvide eller beklædt med terrakotta og sorte facadeplader og med fine trælistedetaljer på mindre partier. Præmieringsudvalget tildeler Fladstrandsparken, som et nyt og spændende boligområde med moderne pleje- og udlejningsboliger, Byfondens fornemmeste pris, PLAKETTEN.”

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Villa i Bredballe

Prisme arkitekter a/s har lavet et oplæg til et spændende villa i Bredballe ved Vejle.

Enfamiliehuset udføres i 3 forskudte plan på en stejl grund som falder 16 meter. Forskydningerne skaber flere store tagterrasser hvorfra man får udsigt over Vejle Fjord og det nærliggende skovområde. Lige nu er udformningen af myndighedsprojektet i gang.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

LE34 – nyt domicil

Prisme arkitekter har for Landinspektørfirmaet LE34 været totalrådgiver i forbindelse med skitseringen og opførelsen af et nyt domicil til hovedkontoret i Ballerup.

Ideén har været at skabe et moderne kontorbyggeri der indpassede sig i det industrikvarter som findes på stedet. Det nye domicil er udført med en hvidpudset underetage der danner base for overetagen der er udført som en rammekonstruktion beklædt med galvaniserede stålplader der stilmæssigt indpasser sig i området karakter.

Læs mere

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Netto i Værløse åbner snart

Vi har afholdt mangelgennemgang på Netto´ nye butik i Værløse, der åbner d.15. juli. Projektet er tegnet og udført for ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan A/S. Ovenpå er butikken placeret 15 boliger i 3 etager, som afleveres i næste uge. Boligerne er leveret i præfabrikerede rumstore moduler færdiggjort til indflytning fra fabrikken.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Moderne byhus i Aarhus

Prisme arkitekter a/s projekterer lige nu et moderne byhus ved Skt. Pauls Gade 42 i hjertet af Aarhus. Projektet har været i nabohøring og er godkendt af Aarhus Byråd og Teknisk Udvalg.

Bebyggelsen er opdelt i et forhus og atelierhus i gården. Forhuset indpasser sig som en ny-tolkning af det klassiske byhus med de traditionelle karnapper, der her udføres med forpatineret tombak beklædning i mørkbrun farve og grå teglsten fra Petersen Tegl. Forhuset er med

Læs mere

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Instant City – Helhedsplan Gellerup

Prisme arkitekter har sammen med Jytas a/s netop afleveret forslag til "Instant City" i Gellerup - et informations- og aktivitetscenter i forbindelse med realiseringen af helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, hvor helhedsplanen er et at de største forandringsprojekter i dansk byhistorie. Der laves nye veje, der skabes nye forbindelser og området åbnes op mod resten af byen.

De fysiske forandringer bliver

Læs mere

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Rejsegilde på Kirke Værløsevej

Tirsdag d. 12. maj blev der afholdt rejsegilde på Kirkeværløsevej 8 i Værløse. Om ca. 1½ måned tager Netto deres nye butik i brug og beboerne flytter ind i de 15 nye lejligheder der er etableret ovenpå butikken. Butikken er udført som traditionelt byggeri med ovenliggende boliger, der er udført som præfabrikerede rumstore elementer i træ. Projektet udføres i energiklasse 2015. Alle boligerne er allerede udlejede.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin