Arkitekt praktik efterår 2017

Arkitekt studerende - kom i praktik hos Prisme arkitekter i efteråret 2017 !

Vi er en dynamisk arkitektvirksomhed med mange forskellige typer opgaver fra boligbyggeri til erhvervs- og undervisningsbyggeri.

Som arkitekt praktikant kommer du til at indgå i projektteams. Du vil komme til at beskæftige dig med såvel skitse- som projekteringsfasen. Desuden vil du komme til at deltage i bygherre- og brugermøder samt besøg på byggepladser, hvorved du efter endt praktikforløb hos os skulle være godt rustet indenfor branchen og være i besiddelse af et bredt erfaringsgrundlag for din videre karriere. Du skal have kendskab til REVIT.

Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med et behageligt arbejdsklima.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Kombineret modulbyggeri vinder frem

Prisme arkitekter a/s er i Dagens Byggeri med vores projekt i Værløse, der kombinerer en dagligvarebutik med boliger i 3 etager.

Vi har mere end 10 års erfaring i projektudvikling med præfabrikerede moduler. Det gælde både præfabrikerede moduler anvendt som byggeprincip alene i opførelsen af såvel enfamiliehuse som størrere og mere komplekse byggerier, eller som i artiklen, i kombination med traditionelle byggemetoder.

Se mere på vores hjemmeside og kontakt os gerne for en snak om hvordan vi kan hjælpe med udviklingspotentialet for netop dit projekt eller byggegrund.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Prisme arkitekter A/S – ny hjemmeside

Så er vi klar med en helt ny hjemmeside, som afspejler vores mange kompetencer og høje ambitionsniveau. Et nyt layout gør siden både flottere at se på, og nemmere at finde rundt i. Nøgleordene har været brugervenlighed og overskuelighed, og det, synes vi, er lykkedes.

Eksempelvis kan man nu hurtigt finde ind til relevant information alt efter om man som privat bygherre har brug for hjælp til renovering, energioptimering eller et helt nyt arkitekttegnet hus eller hvis man som erhvervskunde søger information om vores kompetencer og projekter.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om jeres aktuelle situation og hvordan vi kan hjælpe jer.

Se vores projekter her

2016_1123_indlaeg_ny_hjemmeside

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Byggestart på Bagsværdlund

Ved en højtidelighed i dag gik starten til 88 nye rækkehuse ved Bagsværdlund sat i gang.  Til stede var blandt andet repræsentanter for Gladsaxe Kommune med tale af borgmester Karin Søjberg Holst. Prisme arkitekter a/s har i samarbejde med Calum a/s projekteret bebyggelsen med ca. 22.000 byggerets m2 i Bagsværd.

Boligtyperne i området bliver en kombination af rækkehus bebyggelser og etageboliger i varierende størrelser hvilket skal skabe større, sammenhængende grønne områder og landskabelige forløb. Hele området udføres som et LAR projekt, hvor alle tage udføres som sedum tage samt vognly integreret i boligerne med oven liggende opholdsterrasser. Rækkehus bebyggelserne bliver med varierende bygningshøjder blandt andet via tilbagetrækninger af de øverste etager. Facadematerialer bliver en kombination af puds og tegl samt træ og skiffer med kontrast materialer i træ eller pladematerialer i metal.

Fotograf: Torben Mark-Christensen / Visualisering: Prisme arkitekter a/s | Dimension Design

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Boliger i Værløse

netto_02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografen har været forbi det nyligt færdiggjorte boligbyggeri i Værløse.

Prisme arkitekter A/S har for ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan A/S forestået udvikling og opførelse af en Nettobutik med 3 etager boliger i præfabrikerede moduler. Projektet er udført i hovedentreprise med Prisme arkitekter A/S som totalrådgiver. 15 boliger i 3 etager placeret leveret i præfabrikerede rumstore moduler færdiggjort til indflytning fra fabrikken. Boligerne er placeret ovenpå på en base med Nettobutik udført i mørke teglsten. Boligerne er målrettet primært til seniorer i forhold til indretning og tilgængelighed. Alle boliger og dagligvarebutikken, udføres i lavenergiklasse 2015 med solcelleanlæg etableret på bygningens tag.

Fotograf: Alexander Banck-Petersen

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Bagsværdlund

bagsværd_nyhed_luft_01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisme arkitekter a/s er i samarbejde med Calum a/s i gang med projektere et område med ca. 22.000 byggerets m2 i Bagsværd. Boligtyperne i området bliver en kombination af rækkehus bebyggelser og etageboliger i varierende størrelser hvilket skal skabe større, sammenhængende grønne områder og landskabelige forløb. Hele området udføres som et LAR projekt, hvor alle tage udføres som sedum tage samt vognly integreret i boligerne med oven liggende opholdsterrasser. Rækkehus bebyggelserne bliver med varierende bygningshøjder blandt andet via tilbagetrækninger af de øverste etager. Facadematerialer bliver en kombination af puds og tegl samt træ og skiffer med kontrast materialer i træ eller pladematerialer i metal.

Det er Calum a/s  der har udviklet området ved den tidligere Bagsværd Skole. Projektets vision er sammenbinde byen med grønne områder således bebyggelsen bliver et rekreativt område til gavn for  de nye beboere men også områdets erhvervsdrivende og byen som helhed. Intentionen er ligeledes gennem nærheden til naturen at søge at styrke den potentielle sammenhængskraft i området som der skabes optimale rammer for den gode relation mellem naboer og lokalområdet.

 Visualisering af Prisme arkitekter A/S

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Strandparken i Nørresundby

projekt_strandparken_01

Prisme arkitekter a/s udvikler for en privat ejendomsudvikler 15 eksklusive rækkehuse beliggende tæt ved havnefronten i Nørresundby. Projektet er udlagt som en park bebyggelse og opføres som lavenergi klasse 2015 og udføres desuden som LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand) med begrønnede tagflader til forsinkelse og fordampning af regnvand.

Boligerne udføres med ensidig taghældning der muliggør en rumhøjde på over 3 meter med store glaspartier i opholdsrum mod havesiden. Desuden store nordvendte ovenlys for lokale lysindfald ved køkkenområder. Facaderne udføres i en kombination af facadepuds og sortmalet træ samt mindre partier med trælister.

 

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Prisme modtager Frederikshavn Byfonds fornemmeste pris

Prisme arkitekter har modtaget Frederikshavn Byfonds fornemste pris, “Plaketten”, for byggeriet De Fire Kvarterer, Fladstrandsparken.

Præmieringsudvalget skriver bl.a. ”Fladstrandsparken slår nye toner an inden for energirigtigt nybyggeri og alment boligbyggeri i Frederikshavn. Bebyggelsen har trods stor variation i højden en fin balance i sammenstillingen af de forskellige by-kvarterer. Netop forskellene i etagehøjder er med til at skabe oplevelsen af en by i byen. Der er flotte sammenhænge og overgange elementerne imellem. Der er skabt fine små grønne opholdsmiljøer mellem husene og ved de enkelte boliger. Facaderne er delvist pudsede hvide eller beklædt med terrakotta og sorte facadeplader og med fine trælistedetaljer på mindre partier. Præmieringsudvalget tildeler Fladstrandsparken, som et nyt og spændende boligområde med moderne pleje- og udlejningsboliger, Byfondens fornemmeste pris, PLAKETTEN.”

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Villa i Bredballe

Prisme arkitekter a/s har lavet et oplæg til et spændende villa i Bredballe ved Vejle.

Enfamiliehuset udføres i 3 forskudte plan på en stejl grund som falder 16 meter. Forskydningerne skaber flere store tagterrasser hvorfra man får udsigt over Vejle Fjord og det nærliggende skovområde. Lige nu er udformningen af myndighedsprojektet i gang.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin