Prisme Arkitekter / NCC vinder arkitektkonkurrence i Roskilde

Prisme Arkitekter har i samarbejde med NCC vundet et større totalentrepriseudbud i Roskilde.

Arkitektkonkurrencen har bla. fokus på 72 nye tagboliger, som skal give den fremtidige renoverede bebyggelse i Rønnebærparken og Æblehaven sin egen markant arkitektonisk profil med en karakteristisk penthouse-etage. Bygherre er Boligselskabet Sjælland.

Bedømmelses udvalget udtaler:
Generelt tilbydes et tagboligprojekt med gode arkitektoniske kvaliteter med arkitektur og design som vurderes holdbart, brugbart og smukt samt som underbygger de funktionelle dele af projektet og som har høj grad af arkitektoniske kvaliteter i forhold til udformning og materialernes samspil. 

Tilbuddet har benyttet sig af udbudsmateriales mulighed for, at bearbejde disponeringen af de enkelte boliger hvilket vurderes er udført så de ønsker og arkitektoniske kvaliteter som var indeholdt i udbuds grundlaget er bibeholdt, samtidig med at der er tilkommet ekstra kvaliteter.

Vi ser her hos Prisme Arkitekter frem til samarbejdet

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Terrassehuset – Måløv

Terrassehuset - Måløv

Terrassehuset i Måløv er et kombineret erhvervs og boligprojekt som Prisme arkitekter har udtænkt for ejeren af grunden, der i dag henligger med en tom fabriksbygning.

Forslaget tager sit udgangspunkt i Ballerup Kommunes idekatalog for Måløv bymidte 2015/2016, samt ejerens ønske om en gen­tænkning af grundens udnyttelse, der kan fremtidssikre områdets anvendelse, således at stedet bliver attraktivt for lejere af boliger og butikker.

Der etableres to dagligvarebutikker af hver ca. 1.075 m² orienteret mod Måløv Byvej. De eksisterende udenoms arealer maksimeres i udnyttelsen og tilpasses i forhold til de krav der stilles til parkerings og adgangsforhold. Over butiksniveau etableres der 30 boliger i gennemsnits størrelser af. 95 m² pr. stk. med altaner eller terrasser og et stort grønt fællestorv i midten, -etableret på butiksniveauets tag.

Byggeriet er tilrettelagt med forskellige boligtyper, indrettet som henholdsvis 2, 3 og 4-værelses lejligheder i  åbne planløsninger med store værelser og store gennemlyste køkken, alrum og stuer.

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Rækkehuse – Bagsværdlund

Rækkehuse - Bagsværdlund

Prisme arkitekter A/S er i samarbejde med Calum A/S i gang med projektere et område med ca. 22.000 byggerets m2 i Bagsværd. Boligtyperne i området bliver en kombination af rækkehus bebyggelser og etageboliger i varierende størrelser hvilket skal skabe større, sammenhængende grønne områder og landskabelige forløb. Hele området udføres som et LAR projekt, hvor alle tage udføres som sedum tage samt vognly integreret i boligerne med oven liggende opholdsterrasser. Rækkehus bebyggelserne bliver med varierende bygningshøjder blandt andet via tilbagetrækninger af de øverste etager. Facadematerialer bliver en kombination af puds og tegl samt træ og skiffer med kontrast materialer i træ eller pladematerialer i metal.

Det er Calum a/s  der har udviklet området ved den tidligere Bagsværd Skole. Projektets vision er sammenbinde byen med grønne områder således bebyggelsen bliver et rekreativt område til gavn for  de nye beboere men også områdets erhvervsdrivende og byen som helhed. Intentionen er ligeledes gennem nærheden til naturen at søge at styrke den potentielle sammenhængskraft i området som der skabes optimale rammer for den gode relation mellem naboer og lokalområdet.

 Visualisering af Dimension Design

Fakta:

Bygherre: Calum A/S
Arkitekt: Prisme arkitekter A/S
Ingeniør: Rambøll / Svend Poulsen A/S
År: 2018
Bruttoareal: ca. 22.000 m²
Anlægssum: ikke oplyst

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin
FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Prisme Arkitekter vinder Arkitektkonkurrence i Bramming

Prisme Arkitekter har i samarbejde med MOE og BM byggeindustri vundet arkitektkonkurrence om Almene familieboliger på den tidligere rådhusgrund i Bramming. Bygherre på projektet er Bramming Boligforening. Projektet indeholder 51 boliger fordelt med 17 rækkehuse og 34 etageboliger samt fælleshus.

Bedømmelsesudvalget udtaler:
"Bedømmelsesudvalget vurdere at holdet har udarbejdet et overbevisende og troværdig konkurrenceprojekt, som formår at imødekomme bygherrens krav og ønsker i byggeprogrammet, men også tilbyder løsninger som bygherren ikke umiddelbart have forstillet sig."

Vi glæder os til samarbejdet!

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin